Uitreiking Cultuurprijs 2012

07-04-2013

Juryrapport van de Cultuurprijs van de gemeente Soest 2012
In tegenstelling tot de Cultuurstimuleringsprijs van vorig jaar is dit jaar met name gekeken naar de rol die gespeeld en de plaats die verworven is door de genomineerden in het Soester culturele landschap.

De jury is bij de beoordeling van de genomineerden en bij de uiteindelijke keuze uitgegaan van de volgende criteria:

“De kandidaten moeten zich hebben onderscheiden door de kwaliteit van hun activiteiten en initiatieven op cultureel terrein met een aantoonbare betekenis voor de Soester gemeenschap. Bij de beoordeling van één en ander wordt onder cultuur verstaan:
"elke menselijke activiteit, die door haar kunstzinnigheid en/of originaliteit en/of innovatie een bijdrage levert aan de vitaliteit van het culturele leven in Soest/Soesterberg".

De prestaties hebben betrekking op de afgelopen twee jaar en dienen geleverd te zijn binnen tenminste één van de navolgende disciplines: dans, theater, beeldende kunst, muziek, audiovisuele media, literaire kunst of andere kunstuitingen, evenals personen en/of organisaties die zich hebben ingezet voor het behoud van het cultureel- en historisch erfgoed binnen de gemeente Soest.”

Balletstudio Sylvia
Soest mag zich gelukkig prijzen met deze balletschool. Al twintig jaar lang geeft Balletstudio Sylvia balletles aan kinderen, aan liefhebbers en aan degenen die op hoog niveau de dans willen beoefenen. De balletstudio is aangesloten bij de Royal Academy of Dance en de International Dance Teachers Association. De bijdrage aan het Soester culturele leven is onmiskenbaar. Niet alleen kunnen wekelijks zo’n 200 inwoners van Soest e.o. zich op hun eigen niveau en onder professionele leiding uitleven in ballet en streetdance, maar ook grijpt balletstudio Sylvia gelegenheden aan om zich te presenteren met uitvoeringen, zoals de eigen tweejaarlijkse (uitverkochte) voorstelling, bij het Cultuurfestival en de Warme Winteravond Soest Zuid.

ESSA eerste Soester schildersatelier
De vrijwilligers van Stichting Essa leveren al weer tien jaar een belangrijke bijdrage aan de cultuurbeoefening in Soest. Onder leiding van professionele kunstenaars krijgen de ruim honderd cursisten de gelegenheid om zich te ontwikkelen en te groeien in het schildersvak. Ze leren niet alleen van de docenten maar ook van elkaar. Er worden lezingen gehouden en excursies georganiseerd naar tentoonstellingen. Wat opvalt bij Essa is de goede sfeer waarin met toewijding en concentratie wordt gewerkt. Ieder jaar exposeren de cursisten bij Kunstlint in de Lente.

Figurentheater Ennadien
Ennadien produceert al sinds 1989 verrassende en wondermooie familie- en jeugdvoorstellingen, die ze in een vernieuwende theatervorm opvoert. Ze maakt gebruik van unieke zelfgemaakte figuren, vernuftig toegepaste technieken, eigen decorontwerpen, verrassende belichting en grappige muziekelementen. Haar educatieve jeugdproducties worden hogelijk geprezen. Sinds ze woonachtig is in Soest is ze hier bekend geworden door voorstellingen tijdens het Cultuurfestival, in Idea, in de Egelantier en tijdens het Halloween straattheater.

Harrie Herfst
Als amateur musicus toont hij een grote gedrevenheid en laat hij op vele plaatsen in Soest en daarbuiten zijn talent zien. Hij heeft een brede muzikale smaak. Hij is lid van de BIG Band van PVO, waaruit de coverband R9 is ontstaan. Hij arrangeert en componeert op verzoek voor individuen en groepen. Dat deed en doet hij voor de coverband R9, waarin hij ook speelde, voor zijn nieuwe band Me and the Martians, voor figurentheater Ennadien, voor het koor Joyful, voor de Engelse zangeres Tracy Elstar en voor de Soester zangeres Annemarie Blink. Vorig jaar leverde hij een grote prestatie als hoofdcomponist voor koor en orkest van de Oncofonie, symfonie voor het leven: de benefietvoorstelling van de Stichting Kanker in Beeld. Hij begeleidt zangers en koren en leverde verder muzikale bijdragen aan het Cultuurfestival, Café Pensant, de Oude Ambachtenmarkt, de oude legervoertuigenoptocht rond 5 mei en met Big Band PVO in Cabrio.

Jazzpodium ARTISHOCK
Jazzpodium Artishock organiseert maandelijks jazzconcerten en jazzsessies. Bekendheid heeft het te danken aan de vele gerenommeerde jazzmusici die hier komen spelen. Bij elk georganiseerd evenement zijn de beste Nederlandse jazzformaties te horen. In samenwerking met andere instanties, zoals het Openlucht theater Cabrio, worden er ook jazzevenementen op andere locaties georganiseerd. Het Jazzpodium is er voor jong en oud, beginner en gevorderde met maandelijkse jazzsessies.

Conclusie

  • Balletstudio Sylvia heeft gedurende een lange periode een belangrijke kunstzinnige discipline toegankelijk gemaakt en gehouden. De continue lijn die hierdoor is ontstaan heeft er in geresulteerd dat er naast een muziekschool ook een hoog aangeschreven dansopleiding in Soest is.
  • Essa biedt door haar vrijwilligersorganisatie en op een eigen manier aan een grote groep schilder- en tekencursisten die werkomgeving waarin deze zich kunnen ontwikkelen op technisch en cultuurhistorisch terrein. Een schoolvoorbeeld van effectief eigen initiatief dat gedragen wordt door de deelnemers.
  • Figurentheater Ennadien werkt nog niet zo lang vanuit Soest, maar heeft daar al wel de weg gevonden naar een aantal manifestaties. Soest mag zich gelukkig prijzen een dergelijk uniek theater in haar midden te hebben.
  • Harrie Herfst beweegt zich op twee manieren in het Soester culturele veld. Enerzijds als uitvoerend musicus in de diverse muzikale verbanden en anderzijds maar zeker zo belangrijk als ondersteunend musicus waar nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan. Een muzikale Soester die zijn sporen in het culturele veld heeft getrokken en door wiens toedoen meerdere initiatieven van de grond zijn gekomen.
  • Jazzpodium Artishock is waarschijnlijk het oudste jazzpodium van Nederland, waar elke Soester die daar belangstelling voor heeft gedurende een reeks van jaren kwalitatief goede jazz heeft kunnen horen en ook zelf zijn of haar muziek heeft kunnen beoefenen. Het getuigt van grote inzet om dat zo lang met een kleine groep mensen te organiseren.

De winnaar is …. Harrie Herfst


Cultuurprijs Soest - Het juryrapport voorgelezen door voorzitter commissie Neks Blommers

Uitreiking Cultuurprijs Soest door wethouder Rosan Coppes

Harrie Herfst - Fragment uit zijn compositie: Oncofonie - Cultuurprijs Soest

Met speciale dank aan Robert Thoomes van wijkTV Soest.


Nieuwsoverzicht

Partners

RETO Internetburo
Uit in Soest
Gemeente Soest