Voordragen Cultuurprijs Soest 2021 gesloten

De Gemeentelijke Cultuurprijs Soest 2021 wordt uitgereikt op woensdag 21 april 2019 in Idea. Alle inwoners van Soest en Soesterberg konden tot 1 februari 2021 personen, organisaties of zichzelf voordragen voor de Gemeentelijke Cultuurprijs 2021. De Nominatiecommissie heeft op 10 maart 2021 de vijf genomineerden voor de prijs bekendgemaakt, zie pagina Genomineerden

Bijzondere uitreiking Cultuurprijs
Op woensdag 21 april a.s. vindt de uitreiking plaats van de gemeentelijke Cultuurprijs 2021. Gezien de Corona-tijd wordt dat een speciale uitreiking die via livestream wordt uitgezonden. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

--- INZENDTERMIJN GESLOTEN ---

 

 

 

Alle inwoners van Soest en Soesterberg kunnen tot en met 31 januari 2021 personen, organisaties of zichzelf voordragen voor de Gemeentelijke Cultuurprijs 2021. Eind februari maakt de Nominatiecommissie de vijf genomineerden voor de prijs bekend, waarna de Jury de uiteindelijke winnaar bepaalt.

Elke inwoner van de gemeente Soest kan tot en met 31 januari 2021 een voordracht (of meerdere voordrachten) inzenden. Voorgedragen kunnen worden personen of organisaties – amateur of (semi)professional - uit onze gemeente. Het kan ook een project betreffen van een Soester organisatie in samenwerking met een organisatie buiten onze gemeente, zolang de activiteit gericht is op de Soester bevolking. Je mag ook jezelf of je eigen organisatie voordragen.

De prestaties van degene (of organisatie) die voorgedragen wordt, kunnen geleverd zijn binnen de verschillende culturele disciplines, van muziek en beeldende kunst tot audiovisuele media en het behoud van het cultureel- en historisch erfgoed binnen de gemeente Soest. Dit kan ook op bestuurlijk of organisatorisch vlak zijn binnen cultuur.

Elke voordracht moet vergezeld gaan van een heldere uitleg waarin de inzender omschrijft waarom deze persoon of organisatie in aanmerking komt voor de Cultuurprijs Soest. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen.

Alle ontvangen voordrachten worden door de Nominatiecommissie beoordeeld, waaruit vervolgens 5 nominaties worden bepaald. De onafhankelijke, deskundige Jury beoordeelt de nominaties en wijst de uiteindelijke winnaar aan.

Gebruik voor je voordracht het voordrachtformulier [ klik hier ]

 

Partners

Gemeente Soest
Uit in Soest
RETO Internetburo