Voordragen Cultuurprijs Soest 2023

Voordragen is inmiddels niet meer mogelijk

Alle inwoners van Soest en Soesterberg kunnen tot 25 januari 2023 personen, organisaties of zichzelf voordragen voor de Gemeentelijke Cultuurprijs 2023. Begin maart maakt de nominatiecommissie de vijf genomineerden voor de prijs bekend. Vervolgens bepaalt de jury de uiteindelijke winnaar die tijdens een feestelijke happening op 19 april door de wethouder Cultuur bekend wordt gemaakt.

Elke inwoner van de gemeente Soest kan tot 25 januari 2023 een voordracht (of meerdere voordrachten) inzenden. Voorgedragen kunnen worden personen of organisaties - amateur of (semi)professional - uit onze gemeente. Het kan ook een project betreffen van een Soester organisatie in samenwerking met een organisatie buiten onze gemeente, zolang de activiteit gericht is op de Soester bevolking. Je mag ook jezelf of je eigen organisatie voordragen.

De prestaties van degene (of organisatie) die voorgedragen wordt, moeten geleverd zijn binnen de verschillende culturele disciplines binnen de gemeente Soest, van muziek, theater en beeldende kunst tot audiovisuele media en het behoud van het cultureel-historisch erfgoed. Dit kan ook op bestuurlijk of organisatorisch vlak zijn binnen cultuur.

Elke voordracht moet vergezeld gaan van een korte, duidelijke uitleg waarin de inzender omschrijft waarom deze persoon of organisatie in aanmerking komt voor de Cultuurprijs Soest. Heb je meerdere voordrachten, vul dan voor elke voordracht een apart formulier in. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen.

Alle ontvangen voordrachten worden door de nominatiecommissie beoordeeld, waaruit vervolgens 5 nominaties worden bepaald. De onafhankelijke, deskundige jury beoordeelt de nominaties en wijst de uiteindelijke winnaar aan.

 

 

Partners

RETO Internetburo
Gemeente Soest
Uit in Soest