Voordragen Cultuurprijs Soest 2019 gesloten

De Gemeentelijke Cultuurprijs Soest 2019 is uitgereikt op woensdag 10 april 2019 in Idea. Alle inwoners van Soest en Soesterberg konden tot 1 februari 2019 personen, organisaties of zichzelf voordragen voor de Gemeentelijke Cultuurprijs 2019. Eind februari maakte de Nominatiecommissie de vijf genomineerden voor de prijs bekend, waarna de Jury de uiteindelijke winnaar heeft bepaald.

--- INZENDTERMIJN GESLOTEN ---

Elke inwoner van de gemeente Soest kon tot 1 februari 2019 een voordracht (of meer voordrachten) inzenden. Voorgedragen konden worden personen of organisaties – amateur of (semi)professional - uit onze gemeente. Het kon ook een project betreffen van een Soester organisatie in samenwerking met een organisatie buiten onze gemeente, zolang de activiteit gericht is op de Soester bevolking. En je mocht ook jezelf of je eigen organisatie voordragen.

De prestaties van degene (of organisatie) die voorgedragen wordt, kunnen geleverd zijn binnen de verschillende culturele disciplines, van muziek en beeldende kunst tot audiovisuele media en het behoud van het cultureel- en historisch erfgoed binnen de gemeente Soest. Dit kan ook op bestuurlijk of organisatorisch vlak zijn binnen cultuur.

Elke voordracht moest vergezeld gaan van een heldere uitleg waarin de inzender omschrijft waarom deze persoon of organisatie in aanmerking komt voor de Cultuurprijs Soest. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen.

Alle ontvangen voordrachten worden door de Nominatiecommissie beoordeeld, waaruit vervolgens 5 nominaties worden bepaald. De onafhankelijke, deskundige Jury beoordeelt de nominaties en wijst de uiteindelijke winnaar aan.

 

 

Partners

RETO Internetburo
Gemeente Soest
Uit in Soest