Voordragen Cultuurprijs Soest 2019

De volgende Gemeentelijke Cultuurprijs Soest wordt uitgereikt op woensdag 10 april 2019 in Idea. Vanaf 5 december kunnen alle inwoners van Soest en Soesterberg personen, organisaties of zichzelf voordragen voor de Gemeentelijke Cultuurprijs 2019.

Elke inwoner van de gemeente Soest kan tot 1 februari 2019 een voordracht (of meer voordrachten) inzenden via het contactformulier op deze site, door een e-mail te sturen aan info@cultuurprijssoest.nl of door gebruik te maken van de attentiekaart (zie hiernaast) die op verschillende plaatsen in de gemeente beschikbaar is. 

Voorgedragen kunnen worden personen of organisaties – amateur of (semi)professional - uit onze gemeente. Het kan ook een project betreffen van een Soester organisatie in samenwerking met een organisatie buiten onze gemeente, zolang de activiteit gericht is op de Soester bevolking. En je mag ook jezelf of je eigen organisatie voordragen.

De prestaties van degene (of organisatie) die voorgedragen wordt, kunnen geleverd zijn binnen de verschillende culturele disciplines, van muziek en beeldende kunst tot audiovisuele media en het behoud van het cultureel- en historisch erfgoed binnen de gemeente Soest. Dit kan ook op bestuurlijk of organisatorisch vlak zijn binnen cultuur.

Elke voordracht moet vergezeld gaan van een heldere uitleg waarin de inzender omschrijft waarom deze persoon of organisatie in aanmerking komt voor de Cultuurprijs Soest. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen.

Alle ontvangen voordrachten worden door de Nominatiecommissie beoordeeld, waaruit vervolgens 5 nominaties worden bepaald. De onafhankelijke, deskundige Jury beoordeelt de nominaties en wijst de uiteindelijke winnaar aan.

 

 

Partners

Uit in Soest
RETO Internetburo
Gemeente Soest