De winnaar van de gemeentelijke Cultuurprijs 2019 is Make Music Kids

Toespraak Marjolein de Rouw bij de uitreiking van de Cultuurprijs 2019 (ingekorte versie)

De Soester Cultuurprijs is een oeuvreprijs óf een stimuleringsprijs. De winnaar ontvangt een cheque van € 2.000,- én een replica van het beeld dat Frank Linsewsky voor de prijs maakte.

Bij het beoordelen van de genomineerden heeft de Jury gelet op zaken als:

  1. In het belang van de Soester/Soesterbergse samenleving, lokale herkenbaarheid, toegankelijk, een flink ‘samen’-gehalte, maatschappelijk relevant, inzet vrijwilligers.
  2. Kunstzinnige of culturele kwaliteit, professionele kwaliteit, bijzondere vormgeving, keuze van locatie, in publieke ruimte, historische waarde.
  3. Nog verdere overwegingen waren: originele nieuwkomer, bewezen resultaten, al jaren actief, groeipotentie.

De genomineerden voor de Cultuurprijs 2019 zijn, in willekeurige volgorde:  

  • Make Music Kids, een vernieuwend initiatief voor multicultureel jong Soest.
  • de Paltz Biënnale, inspirerende kunst in een prachtige omgeving.
  • Het Muziektheater van het Griftland College, al zo lang bezig met musicals voor elke leerling die mee wil doen.
  • Het Van Gruisen – Van Oeckelenorgel in de Oude Kerk. Dankzij de 6 ton die ze samen gefundraisd hebben is dit initiatief gerealiseerd.
  • Het boek over Het Soester Natuurbad. Zo veel herinneringen, zo prachtig vormgegeven.

Stuk voor stuk gaat het om prestaties van formaat die mede dankzij vrijwilligers worden gerealiseerd. Omdat de initiatiefnemers geloven in waar ze mee bezig zijn. Cultuur als verbindende factor.

De winnaar van de gemeentelijke Cultuurprijs 2019 is Make Music Kids

Hun activiteiten zijn vernieuwend, hoopvol, ontwapenend, origineel en verbindend.  Het is een mooie belofte voor de toekomst. Met deze prijs wil de Jury hen een zet meegeven en wij blijven hen op de voet volgen.

Marjolein de Rouw, juryvoorzitter

(foto: Eef Balvers)

Partners

Gemeente Soest
RETO Internetburo
Uit in Soest