Nieuwe opzet Cultuurprijs Soest

Op verzoek van de gemeente organiseert Cultuurplatform Soest al jaren de verkiezing en uitreiking van de gemeentelijke Cultuurprijs en de Cultuurstimuleringsprijs. Na overleg met de gemeente is besloten deze prijzen een nieuwe invulling te geven.

De Cultuurprijs Soest wordt in het vervolg tweejaarlijks uitgereikt, de eerste keer in het voorjaar van 2019. De Cultuurstimuleringsprijs vervalt. Naast de Cultuurprijs wordt een Juryprijs ingesteld – nog een werktitel - die tegelijk met de Cultuurprijs wordt uitgereikt.

Voor de ‘fysieke’ Cultuurprijs moet een nieuw kunstwerk gemaakt worden dat geplaatst wordt in de hal van het gemeentehuis. De winnaar van de Cultuurprijs ontvangt zelf een kleinere replica van dat kunstwerk en een bedrag van € 2.000,- dat naar eigen inzicht kan worden besteed. De winnaar van de Juryprijs ontvangt een oorkonde en een bedrag van € 1.000,- ook naar eigen inzicht te besteden.

ONTWERPWEDSTRIJD NIEUWE PRIJS
Voor het nieuwe kunstwerk organiseert het Cultuurplatform Soest een ontwerpwedstrijd. Iedere kunstenaar in Soest en Soesterberg – amateur of professional – kan hier aan meedoen. Lever voor 14 maart a.s. ruwe (schets)ideeën aan voor de nieuwe Cultuurprijs, met daarbij een kostenindicatie en motivatie. Uit de ontvangen voorstellen kiest het Cultuurplatform uiterlijk 21 maart a.s. maximaal vijf voorstellen die naar zijn idee het beste aansluiten bij de criteria.

De geselecteerde kunstenaars wordt gevraagd hun voorstel verder uit te werken in een presentatie met definitieve kostenopgave, hiervoor wordt een kleine vergoeding betaald. Gemeente en Cultuurplatform bepalen in samenspraak de winnaar, die de opdracht krijgt de prijs en de replica’s te vervaardigen.

Meer informatie
De ontwerpen voor de nieuwe Cultuurprijs Soest moeten aan een aantal criteria voldoen. Meer informatie over procedure, criteria en planning vind je onder de tab De Prijs op deze website
Voor vragen kan je een mail sturen aan: info@cultuurplatformsoest.nl of het contactformulier op deze website invullen en versturen.

Laatste Nieuws

1 December '16

Wie wint de Cultuurprijs Soest 2016?

Er kunnen weer kandidaten voor de Cultuurprijs Soest worden opgegeven! Je kunt zowel anderen als jezelf voordragen (zie bij Voordragen). De termijn loopt van 7 december 2016 tot 19 januari 2017. ...

Lees verder
10 Maart '16

Cultuurprijs Soest gaat naar A day in the Forest

Gooi en Eemlander, 10 maart 2016 - A Day in the Forest heeft de Soester cultuurstimuleringsprijs dit jaar gewonnen. Het is meteen ook een steun in de rug voor de jongeren in Soest en hun aanstekelijk enthousiasme. Lees verder. ...

Lees verder

Partners

Uit in Soest
Gemeente Soest
RETO Internetburo